تجربیات آموزشی درپایه ی اول

رفتارهای مدیریتی

پیام امیرالمومنین (ع) به مدیران:

* در کارها پیشگام باشید و مشکلات را تحمل کنید. عفو با قدرت و بردباری در هنگام غضب زیباست. مشورت کنید و مشورت پذیر باشید و از استبداد بپرهیزید. زمانی که قدرت دارید از ظلم بپرهیزید و پیرو حق باشید و از زحمات کارگزاران خود قدردانی کنید. از تجمل و تشریفات حتی در زندگی شخصی پرهیز کنید. هنگام گزینش کارگزاران روابط را جایگزین ضوابط نکنید و فضیلتها و شایستگی ها را ملاک انتصاب قرار دهید.

* نبايد براساس نيازها مسائل را در ك كرد بكله مسائل بايد براساس واقعيت درك شود و راجع به آن تصميم گيري گردد هركسي خود را بهتر بشناسد درك دقيقي از خصوصيات ديگران پيدا مي كند افراد اگر نسبت به خود خوش بين باشند واعتماد به نفس داشته باشند با نگاهي خوش بينانه تر ديگران را ارزشيابي مي كنند و درباره ديگران قضاوت خواهند كرد.

* نتیجه کار گروهی در مقایسه با کار انفرادی، موثر تر واقع می شود،زیرا : ارزشیابی مداوم عملکرد افراد/، بهره مندی  اعضاء به اندازه هوشمندی و مساعد تشان و بهره مندی جمع به اندازه تلاش جمعی/ ،وجود فضا جهت ارائه اندیشه ها و راه حلهای جدید / وایجاد حس انسجام ،همانند سازی وجرات عمل  برای اعضاء ،کارآمد تراز کار انفرادی است.

* اهداف معین،ارزشیابی و مثبت اندیشی تولید را افزایش می دهد. افراد به دلیل نیاز وابستگی  به دیگران و تلقی تیم به عنوان منبع اطلاعاتی و پاداش عمل به گروهها می پیوندند.

* مدیریت در مقام عمل یک هنر است وآگاهی های سازمان یافته مدیران به عنوان زیر ساخت اعمالشان یک دانش به شمار می آید . پس مدیریت هم هنر است وهم دانش

* وظیفه ی اصلی یک مدیر هماهنگ کردن فعالیت ها ، تلاش ها ونگرش های کارکنان در جهت دستیابی به هدفهای ارزشی تعیین شده می باشد .

* خلاقیت تولید یک اندیشه و فکر نو است، در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است ،به عبارت دیگر، خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار تازه است.

یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری، به چهار دسته از عوامل اشاره می کند. این عوامل عبارتند از :

الف) به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور در سازمان

ب) امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای  کوششهای نو آورانه

ج )آزادی عمل کافی در انجام فعالیتها و تلاشهای خلاق

د ) به کارگیری نتایج حاصل از فعالیتهای خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق

هر گاه سیستم سازمانی با اتکاء به این عوامل طراحی شود، خلاقیت و نو آوری در سازمان گسترش می یابد و تقویت می شود.

منبع:

ناظم،فتاح(1382).مدیریت(مباحثی در رفتار سازمانی).تبریز:انتشارات وفاجو

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 0:26  توسط فاطمه حسین کاظمی | 

نكات فني ادبيات فارسي پايه اول

 

1 - نكاتي درباره ي   ِ ربط يا كلمات منتظر

 

كلمات منتظر ، كلماتي هستند كه  ِ در پايان آن ها قرار مي گيرد ودر لفظ ، منتظر كلمات بعدي هستند. مانند :مادرِ امين ،مادر كلمه ي منتظر وامين كلمه ي بعدي است .

تذكر :

1- لازم است در مراحل اول يادگيري به فراگير بگوييم الآن مي خواهيم يك كلمه ي منتظر بنويسيم ،نشانه ي كلمات منتظر چيست ؟

پس از ايجاد آمادگي ذهني كلمه ي منتظر را با لحني كه حالت انتظار را دارد بگوييم تا فراگير بنويسد.

2- در مرحله ي بعدي به فراگير مي گوييم امروز مي خواهيم كلماتي را بنويسيم كه همه منتظر كلمه ي بعدي هستند ،نشانه ي كلمات منتظر چيست؟

پس از ايجاد آمادگي ذهني با لحن منتظر كلمات را مي گوييم تا بنويسد.

3- در اين مرحله املا را به شكل تفكيكي مي گوييم به اين شكل كه ابتدا

جدولي با دو ستون رسم مي كنيم ،بالاي ستون سمت راست (‌‌‌ ِ )وبالاي ستون سمت چپ ـه،ه را  مي نوسيم ،آن گاه به فرا گير مي گوييم ،برخي از كلماتِ امروز منتظر هستند و برخي ديگر منتظر نيستند ،پس خوب گوش كن،خوب فكر كن ،سپس هر كلمه را در جدول مناسب بنويس.

گاهي نشانه ي كلمات منتظر ( يِ ) ميباشد ، مانند: درياي – ستاره ي –

بوي و ... كه درمورد اين كلمات نيز به روش فوق عمل مي نماييم .

 

2 – ( مي ) انجام كار

در اين مورد نيز ابتدا لازم است براي فراگير آمادگي ذهني مناسبي ايجاد نماييم ، لذا

توضيح مي دهيم : الآن ميخواهيم تعدادي كلمه ي انجام كار بنويسيم ،سپس كلماتي مانند : مي دو زد – مي برم – برمي دارد و ... مي گو ييم تا او بنويسد .

در جمله هم هرگاه به كلمه ي انجام كار رسيديم ، تذكر مي دهيم كه به كلمه ي منتظر رسيديم ، بعد كلمه را مي گوييم تا او بنويسد. مثل : نادر ميز ( تذكرات لازم

را مي دهيم ) بعد مي گوييم ، مي سازد .

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:7  توسط فاطمه حسین کاظمی | 

6

2

4

1

5

9

2

7

8

4

9

3

8

0

0

2

4

3

7

8

0

6

0

4

1

8

8

3

2

7

3

4

0

2

0

1

8

9

6

2

8

2

5

9

4

7

7

8

4

8

7

8

7

8

7

0

0

4

2

4

9

3

3

0

2

6

4

8

0

2

5

9

0

2

3

5

1

6

4

3

5

9

3

6

2

4

5

0

9

7

 

 شناسه تابلوي جستجوي اعداد

 

اين رسانه كمك آموزشي بسيار ساده  در يادگيري مفاهيم مهم رياضيات دوره ابتدايي از قبيل

-   خواندن اعداد

-   مقايسه اعداد 

-   ارزش مكاني

-   اعداد زوج و فرد

-   دسته بندي اعداد

-   اشكال هندسي

-   و...

از طريق بازي و سرگرمي به كودكان با روش بگرد و پيدا كن (جستجو گري) كمك مي نمايد، بدون اين كه اعداد خشك رياضي براي آنان خسته كننده باشد.

ويژگي هاي مهم :

حمايت ،تكميل و تعميم مطالب درسي

 

كاربرد : تسهيل كننده يادگيري رياضي در دوره ي ابتدايي

 

راهنما:

معلم از دانش آموز مي خواهد :

 

-عدد چهل و هشت هزارونودوهفت را بخواند ، آن را در صفحه ي اعداد پيدا كند و دورش خط بكشد .

 

- مربعي پيدا كند كه چهار گوشه ي آن عدد زوج باشد .

 

- در رديف آخر چهار عدد كمتر از نه پيدا كند .

 

تذكر :

 براي پيدا كردن اعداد صفحه ي اعداد را در افقي ،عمودي و ضربدري جستجو كن !

 

وسوالات متنوع ديگري كه متناسب با نياز فراگيران هر پايه (اول تا پنجم ) توسط معلمين خوش ذوق طراحي شده و در ارزشيابي هاي تكويني ، پاياني ومستمر مورد استفاده قرار مي گيرد .

در ضمن مي توان تابلوي جستجوي اعداد را به دو صورت فردي و گروهي در اختيار دانش آموزان قرار داد .

 كافيست تابلو را داخل يك كاور قرار دهيم و از دانش آموزان بخواهيم با ماژيك وايت برد پاسخ خود را مشخص كنند ،در اين صورت از اين رسانه در طول سال تحصيلي مي توان استفاده نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:43  توسط فاطمه حسین کاظمی | 

مشخصات کلی :

نام و نام خانوادگی : فاطــمه حسـین کاظمی                        نام درس : ریاضی                                    موضوع : آموزش عدد 6

پایه : اول ابــتدایی                                                      تعداد دانش آموزان : 31                              زمان 30 دقیقه

هدف کلی :

آشنایی دانش آموزان با مفهوم اصلی عدد 6

هدفهای جزیی :

* دانش آموزان دسته های 6 تایی را از سایر دسته های اعداد شناسایی کنند . (شناختی)

* اشیاء و اعضای دسته های 6 تایی را بشمارند (مهارتی)

* نماد عدد 6 را به درستی بنویسند . (مهارتی ، شناختی)

* شمارش افزایشی را از هر نقطه ی شروعی تا عدد 6 انجام دهند . (مهارتی)

* شمارش معکوسی را از عدد 6 تا هر نقطه ای که مشخص شود انجام دهند . (مهارتی)

* عددسازی 6 را با استفاده از 2 رنگ متفاوت ، باشه شکل انجام دهند . (نگرشی)

* از 0 تا 6 به ترتیب همراه با تعقل بنویسند . (شناختی ، مهارتی)

هدفهای رفتاری :

* اکثر دانش آموزان با مقايسه ، تصاویر دسته های 6 تایی را از سایر دسته ها جدا می کند .

* اکثر دانش آموزان از طریق مشاهده تصاویر اشیاء و اعضای دسته های 6 تایی را می شمارند .

* اکثر دانش آموزان با راهنمایی آموزگار و نمونه ی کتاب درسی عدد 6 را به درستی می نویسند .

* اکثر دانش آموزان با کمک هم کلاسیشان شمارش افزایشی را تا از هر نقطه ی شروعی انجام می دهند .

* 70% از دانش آموزان با هدایت آموزگار شمارش معکوس را از عدد 6 تا هر نقطه ای که مشخص شود انجام می دهند .

* بیش از 70 % از دانش آموزان با کمک هم گروهی های خود با استفاده از 2 رنگ متفاوت عدد سازی 6 را انجام می دهند .

* اکثر دانش آموزان با راهنمایی معلم از 0 تا 6 را همراه با تعقل می نویسند .

وسایل آموزشی :

تصاویر متنوع از دسته های گوناگون – کارت اعداد – کتاب ریاضی – گچ و تخته – مدادهای رنگی

دفتر ریاضی دانش آموزان

الگوی تدریس دریافت مفهوم

 

 

روشهای تدریس :

نمایشی -  پرس و پاسخ  - اکتشافی -  توضیحی

مبانی علمی و نظری :

دريافت يا كشف مفهوم به مثابه روش تدريس و يادگيري

دريافت مفهوم ، (( جستجو براي يافتن ، و فهرست كردن ويژگي ها يا خصيصه هايي است كه مي توان از آنها براي مشخص كردن نمونه هاي مربوط يا نمونه هاي نامربوط به يك طبقه اطلاعاتي استفاده كرد )) . در دريافت يا كشف مفهوم ، مطلوب است ، دانش آموزان ، ويژگي هايي را از يك طبقه تعيين كند كه پيشتر در ذهن فرد ديگري شكل گرفته است . او اين كار را بايد از طريق مقايسه نمونه ها انجام دهد .

نمونه ها معمولاً داراي يك دسته خصيصه يا ويژگي اند . براي ارائه چنين درسي ، نياز داريم تصويري روشن از طبقه اطلاعاتي در ذهن داشته باشيم .

منبع : روشهاي نوين تدريس                   مؤلف : دكتر محرم آقازاده

رفتارهای ورودی :

* دانش آموزان دسته های متفاوت تا پنج تایی را می شناسند و توانایی شناسایی بصري آنها را دارند .

* نماد عددی دسته ی 0 تا پنج تایی را می نویسند .

* اشیاء دسته ها را همراه تعقل می شمارند .

* نام صحیح اعداد را به صورت افزایشی به ترتیب می شمارند . (شمارشی رو به جلو)

* نام صحیح اعداد را به صورت معکوس از نقطه خاص می شمارند . (شمارش رو به عقب)

ارزشیابی تشخیصی زمان (3 دقیقه)

- از 0 تا 5 بشماريد .

- از 2 تا 4 بشماريد .

- از 4 تا 1 برعکس بشماريد .

- از 5 تا 3 بر عکس بشماريد .

- با انگشت روی میز از 0 تا 5 بنویسید .

- اشیاء دسته های بشماريد .

ایجاد انگیزه :

تصویر دسته های متفاوت از 0 تا 6 عضوی به صورت متنوع روی تابلو چسبانده می شود . و از دانش آموزان دعوت مي شود تا خوب نگاه كنند و خوب فكر كنند .

 

ارائه محتوا :

گام اول : ارائه مطالب ، شناسایی و روشن سازی (15 دقیقه)

آموزگار : بچه ها امروز می خواهیم بازی ، بله و خیر را انجام دهیم به این شکل كه هر تصویر را نشان دادم شما اول خوب نگاه کنید سپس فکر کنید بعد یا بگویید بله یا خیر . اولین تصویر را من می گویم مابقی را شما از نفر اول شروع کنید . دانش آموزان پاسخ ها را ارائه می دهند ، آموزگار بدون رد یا تایید پاسخها ، پاسخ درست را یادداشت می نماید .

گام دوم : آزمون دستیابی به مفهوم

آموزگار : بچه ها به تصاویر و پاسخها نگاه کنید ، آیا تمام پاسخها مثل هم است ؟

دانش آموزان : خیر برخی از پاسخها بلی و برخی خیر است .

آموزگار : اگر بخواهیم تصاویر را گروه بندی کنیم چند گروه می شوند ؟

دانش آموزان : 2 گروه

آموزگار : پس ما جدولی با 2 ستون رسم می کنیم یک ستون برای بله ها و ستون دیگر خیرها و معلم جدول را رسم می کند بالاي ستون سمت راست کلمه بله بالاي ستون دوم کلمه خیر را می نویسد و با کمک دانش آموزان تصاویر را در جایگاه مناسب خود نصب می کند .

آموزگار : بچه ها خوب نگاه کنید ، خوب فکر کنید و بگویید چرا به تصاویر سمت راست گفتیم بله و به تصاویر سمت چپ گفتیم خیر اجازه   می دهیم دانش آموزان اظهار نظر کنند .

سپس پاسخهای مناسب را جمع بندی می نماییم و برای بچه ها بازگو می کنیم و نماد عدد 6 را بالای ستون بله ها یادداشت می کنیم . و از بچه ها می خواهیم چندین بار با انگشت روی 6 را بنویسند .

گام سوم :  تحلیل راهبردهای تفکر

آموزگار:   بچه ها به چیزهایی که  در اطرافتان در کلاس است خوب نگاه کنید. فکر کنید با هم گروهی  خود مشورت کنید و بگویید کدام یک 6 تایی هستند .

دانش آموزان در این مرحله پس از جستجو به مواردی اشاره  می کنند که پس از شمارش جمعی  مورد تایید قرار  می گیرند .               

هدایت دانش آموزان جهت کاربردی  نمودن آموخته ها در زندگی   (3دقیقه)

در منزل چیز هایی را جستجو کنند که6 تایی هستند در این رابطه از برزگتر ها می توانند کمک بگیرند .

نام امام ششم را بگویند . روزهای هفته را که به مدرسه می آیند بشمارند و . . .

جمع بندی : (5 دقیقه)

آموزگار : بچه ها امروز چی یاد گرفتیم ؟                                 دانش آموزان : عدد 6

آموزگار : عدد 6 را کجا نصب کنیم ؟                                    دانش آموزان : بعد از عدد 5

 

 

پس از نصب از دانش آموزان خواسته می شود از 0 تا 6 ، از 2 تا 6 ، از 3 تا 6 از روی اعداد نصب شده شمارش کنند . سپس از 6 تا 3 ، از 6 تا 1 ، از 6 تا 0 را معکوس بشمارند .

ارزشیابی پایانی : (4 دقیقه)

دانش آموزان ص 74 کتاب ریاضی را باز می کنند خوب نگاه می کنند ، خوب فکر می کنند سپس تصاویر را تعریف کرد . و در خانه های خالی یک ردیف 6 می نویسند .

تعیین تکلیف :

تکلیف فردی : دانش آموزان در دفتر ریاضی خود یک سطر 6 در یک سطر از 0 تا 6 بنویسند . و با عد 6 تصویرسازی کنید (تلفیق با هنر جهت التذاذی نمودن مطلب و ماندگاری در ذهن) .

تکلیف گروهی : عددسازی عدد 6 با 2 رنگ آبی و قرمز در دسته های متفاوت به صورت مشورتی ( به این صورت که دانش آموزان اشیاء دسته 6 تایی را با 2 رنگ می کشند مثلاً 2 تا قرمز ، 4 تا آبی ، دسته ی بعدی با یک مدل دیگر باشد تا 7 مدل عدد 6 را بسازند ) .

 

 

 

 

مشخصات کلی :

نام و نام خانوادگی : فاطــمه حسـین کاظمی                     نام درس : ریاضی                             موضوع : مفهوم تفریق

پایه : اول ابــتدایی                                                تعداد دانش آموزان : 31                         زمان 30 دقیقه

هدف کلی  :

آشنایی دانش آموزان با مفهوم تفریق

هدفهای جزیی :

دانش آموزان با مفهوم کم شدن از طریق رفتن از جمع ، جدا شدن از گروه ، برداشتن اشیاء کنار گذاشتن و خط زدن اشکال آشنا شوند .

دانش آموزان با عمل تفریق ، علامت ( ـــ ) و باقی مانده آشنا شوند (شناختی)

آشنایی با خمس جهت خشنودي خدا و کمک به نیازمندان (نگرشی)

هدفهای رفتاری : پس از پایان درس

1 - اکثر دانش آموزان با استفاده از مکعب های کوئیزنر و کمک هم گروهی های از طریق جدا کردن ، برداشتن ، کنار گذاشتن ، خط زدن اشکال و ... خود مفهوم کاهشی تفریق را انجام می دهند .

2 – اکثر دانش آموزان با استفاده از توضیحات معلم از علامت (ـــ) به درستی استفاده می کنند و عمل تفریق را به درستی می خوانند .

3 – اکثر دانش آموزان با استفاده از مکعب ها و کتاب پس از انجام عمل کاهش تفریق باقی مانده را محاسبه می نمایند و تمرینات کتاب را حل می کنند .

4 – برخی از دانش آموزان با توجه به توضیحات معلم و توانايي هاي خود و به جهت خشنودی خداوند از آنچه خدا به آنها داده قسمتی را به فقرا کمک کند .

5 – برخی از دانش آموزان متناسب با توانایی های ذهنی و روابط عاطفی حاکم بر خانواده مطالبی در رابطه با نیازمندان (خمس) را به اطلاع خانواده خود برساند .

وسایل آموزشی : مکعب های کوئیزنر – کارت اعداد – تخته – گچ – کتاب درسی – کاربرگ تمرینات – كتاب قصه ي 10 تا جوجه رفتن توكوچه

الگوی تدریس : (تدریس مبتنی بربازی)

روش های تدریس : پرسش و پاسخ – توضیحی -  همیاری – کشف مفاهیم

مبانی علمی و نظری :

نظریه های پویا (دینامیک)

در نظریه های پویا (دینامیک) از درک علت بازی کودکان بحث نمی شود زیرا بازی را به عنوان واقعیتی پذیرفته اند . محور بحث بر توضیح «محتوای» بازی است . دقیق ترین نظریه پویا در مورد بازی کودکان نظریه پیاژه و فروید است .

 

 

نظریه پیاژه – به نظریه پیاژه هوش انسان به کمک دو فر آیند مربوط به هم ، یعنی «درون سازی» و «برون سازی» صورت می گیرد . در

فرآیند درون سازی ، انسان به طور مداوم اطلاعاتی را از جهان خارج می گیرند و آن را با آنچه از گذشته در ذهن خود تنظیم کرده است تطبیق می دهد . افزون بر آن ، هرگاه اطلاعات تنظیم شده ، به طور کامل با دانش در حال رشد او تطبیق نکند ، به اصلاح آن دست می زند . این فرآیند را برون سازی می نامند . از نظر پیاژه ، بازی راهی است برای دسترسی به جهان برون و لمس آن به گونه ای که با وضع کنونی فرد مطابقت کند . با این تعبیر در رشد هوش کودک و کارکردهای هوش وی نقشی حیاتی دارد و تا حدودی حضور آن در رفتار آدمی همواره مشهود است .

نظریه فروید -  فرید بازی را فعالیتی تخلیه ای یا پالایشی می خواند ؛ فعالیتی که کودکان را با موقعیت های دشوار آشنا می کند . کودک با موقعیتی خیالی که در بازی دارد در قالب بزرگسالان در می آید . به تجربه هایی دست می یابد و از آن طریق می تواند در برابر واقعیت های زندگی مقاومت کند . او خود را در بازی با رویدادهای آزار دهنده درگیر می کند تا در موقعیت خیالی بازی با رنج نبردی رویارویی داشته باشد . این نوع آشنایی تخیلی سبب می شود کودکان از عهده آن عناصر حیات که بیشتر جنبه مثبت دارند نیز برآیند .

با شناخت نظریه های پویا (دینامیک) یاد شده در بالا و کاربرد آنها در بازی ، می توان به قدرتی که  بازی در رشد عقلانی دارد پی ببریم – قدرتی که استفاده از آن در طرح برنامه های آموزشی برای رشد کودکان سودمند است آنچه را فروید می آموزیم وجود مایه عاطفی قوی و نیرومند در بازی است . پیاژه مایه شناختی بازی را نیرومند و اثر گذارد می داند . آموزش را در این دو گستره بنیادین توسعه داد . نقش «اجتماعی کردن» بازی هم مهم است ؛ این نقش به طور مشخص گستره دیگری هم برای بازی شکل می دهد .

چرا باید از بازی در آموزش استفاده کرد ؟

استفاده از بازی مزایا و مقاصد زیر را پی می جوید :

1 – بازی صورت تجربی یادگیری است . دانش آموزان دربازی از آنچه «انجامش» می دهند یاد می گیرند . بازی بیش از آنکه حالت انفعالی داشته باشد ، فعال و انباشته از تلاش است .

2 – بازی به میزان زیادی بخشی از واقعیت را تصویر می کند . برای مثال ، کودکان در فرآیند بازی لزوم بهره گیری از نمادهای  انتزاعی ریاضی برای پدیده ها و رخدادهای ملموس زندگی را می آموزند .

3 – بازی ارزش انگیزه آفرینی را در بردارد . دانش آموزان به بازی علاقه مندی زیادی نشان می دهند . زیرا خودشان در جریان فعالیت قرار می گیرند . و بازی راهی آسان برای یادگیری است .

4 – بازی فرصت مشارکت در فعالیت یادگیری را برای همه دانش آموزان به میزان مساوی فراهم می آورد . در بازی دانش آموزان دیر آموز ، متوسط و «پرآموز» مشارکت می کنند .

5 – در بازی بر هر نقشی که در نظر گرفته می شود . تاکید ویژه ای می شود . در فرآیند اجرای نقش افراد نیستند که مورد توجه قرار می گیرند   بلکه بر نقشی که ایفا می گردد ، تکیه می شود ،

 

 

6 – بازی یادگیری از هم شاگردی را ترغیب می کند . دانش آموزان از طریق تعامل با یک دیگر می آموزند . از این طریق دانش آموزان آموخته ها و تجارب خود را به یکدیگر  انتقال می دهد .

7 – یادگیری از طریق بازی سریع تر صورت می گیرد . چون در بازی مجموعه ای از تجارب به صورت فشرده و در چارچوب زمانی کوتاهی ارائه می گردد ، یعنی به یادگیری شتاب داده می شود .

8 – بازی اجازه تصمیم گری و خطر پذیری در محیطی سالم و ایمن را می دهد . خطا کردن در محیط مجازی یا ساختگی بهتر از خطا کردن در محیط زندگی یا در زندگی واقعی است . افزون بر این ، دانش آموزان در بازی می توانند آثار انواع تصمیم ها را مشاهده کنند . با وجود مزایایی که برای بازی بر شمرده شد ، اگر با اهداف یادگری هماهنگ نگردد ، اهمیت خود را از دست می دهد .

منابع : راهنمای روشهای نوین تدریس                                                مولف : دکتر محرم آقازاده

کمک به کودکان دریادگیری ریاضیات                                               مترجم : مسعود نوروزیان

رفتار ورودی و دانسته های و پیشین دانش آموزان

دانش آموز  دسته های متفاوت تا پنج تایی را می شناسد و توانایی شناسایی  آنها را دارد -  نماد عددی دسته ها را می نویسند اشیاء دسته ها را همراه تعقل می شمارد .

نام صحیح اعداد را به صورت افزایش به ترتیب می شمارند (شمارش رو به جلو) نقطه شروع از سوی معلم اعلام شود .

نام صحیح اعداد را به صورت معکوس از یک نقطه خاص می شمارد (شمارش رو به عقب)

اشیاء دسته ها و اعداد را بایکدیگر مقایسه می کنند و از علامتهای < = > به درستی استفاده می کند .

اشیاء را به درستی جمع می کند .

اعداد را باهم جمع می کند و حاصل جمع را به درستی محاسبه می کند .

اشیاء دسته های را با کنار گذاشتن یا برداشتن کم می کند .

ارزشیابی تشخیصی (زمان 3 دقیقه)

* بله کارتهایی که نشان می دهم نگاه کنید و بدون شمردن بگویید هر یک چند تا است و نماینده گروه شماره مربوطه را روی تابلو بنویسید .

اشیاء دسته هایی را که نام می برم بشمارید (تصاویر روی درکلاس)

 - از 2 تا 5 بشمارند و . . .

- از 4 تا 0 به عقب بشمارند و . . .

- تا حالا چه علامتهایی را یاد گرفتیم و . . .

- علامت + را چه موقع استفاده می کنیم .

- 4 تا را با یکی جمع کنید ، حاصل چند می شود .

- اگر خواسته باشیم اشیاء یک دسته را کم کنیم چه کار باید کنیم ؟

 

 

ایجاد انگیزه : (2 دقیقه)

بچه ها چه بازي هايي را می شود در کلاس انجام داد ؟ 

دانش آموزان نظرات خو را بیان می کند .

کامل کردن نقاشی ناقص با چشم بسته – بازی صندلی – چی تو کلاس تغییر کرد .

آیا دوست دارید امروز بازی چی تو کلاس تغییر کرد . را انجام دهیم .

ارایه محتوا :( 15دقیقه)

 شرح بازی :

پس از تشکیل گروها ابتدا معلم درباره بازی توضیحهاتی میدهد.

بچه ها امروز می خواهیم بازی چی تو کلاس تغیر کرده انجام دهیم. اما در بازی امروز قراراست تعداد مهره های گروهی که انتخاب می شود تغیر کند . به این شکل که پس از اینکه یکی دانش آموزان بیرون رفت. معلم کارت عددی را به گروه انتخاب شده نشان می دهد افراد گروه مورد نظر باید تعداد مهره های خود را به اندازه ی شماره 1 در دست معلم است تغیر دهند. پس از ورود دانش آموزان مورد نظر اعضای گروه ها با سکوت خود او را همراهی می کنند تا متوجه تغیر شود و برای کلاس بازگو کند.  

اجرای بازی :

 ابتدا به هر گروه 3 مهره می دهیم .

از روی لیست نام یکی از دانش آموزان برده می شود و او از کلاس خارج می شود . گروهی انتخاب می شود . معلم عدد 2 را نشان می دهد . آنها با مشورت تغییر لازم را می دهند تا از 3 مهره ، 2 تا روی میز بماند . حال معلم از دانش آموز خارج از کلاس دعوت می کند تا به کلاس بیاید . دانش آموز به مهره ها نگاه می کند و گروه مورد نظر را پیدا می کند .

معلم : از كجا فهمیدی این گروه مهره هایش را تغییر داده است ؟

دانش آموزان : اول 3 تا مهره داشتند ولی حالا 2 مهره دارند .

معلم : به نظرت این گروه چه کار کرده است ؟

دانش آموز : یکی از مهره ها را براداشتند .

معلم : مهره هایشان بیشتر شده یا کمتر .

دانش آموز : كمتر

 پس از تشکر از دانش آموز او می نشیند و از روی لیست دانش آموز دیگری انتخاب می شود بازی 3 یا 4 ادامه می یابد و تعداد مهره ها و فرمان بازی تغییر می کند .

 

 

 

مرحله 2 :

به گروهها 4 مهره می دهیم

 معلم : روی میزها همانقدر که گوش دارید مهره بماند .

پس از تغییر است یکی از دانش آموزان از روی لیست انتخاب می شود و توضیح می دهد .

معلم : اول چند تا داشتید                                                        دانش آموز : 4 تا

معلم : چه تغییری دادید                                                         دانش آموز : از رویش 2 تا برداشتیم

معلم : مهره ها بیشتر شد یا کمتر                                             دانش آموز : کمتر

معلم : چند تا مانده                                                               دانش آموز : 2 تا

معلم : چه کسانی با نظر دوستشان موافقند                              همه دانش آموزان دست بالا می برند .

این مرحله هم 3 تا 4 بار با تعداد مهره ها و فرمانهای متنوع اجرا می شود .

پس از جا انداختن مفهوم از بچه ها می پرسیم امروز ما می خواهیم چی یاد بگیریم هدف ما از این سوال ایجاد چالش در ذهن بچه ها ست بنابراین پاسخ ها را نه تایید می کنیم نه رد می کنیم .

سپس پای تابلو میرویم و می پرسیم : اولین علامتی که در کتاب ریاضی یادگرفتیم چی بود دانش آموزان مساوی با گچ سفید روی تخته = را می کشیم .

معلم : دومین علامت چی بود                                            دانش آموزان : کمتری

زیر مساوی علامت > را می کشیم

معلم : سومین علامت چی بود                                         دانش آموزان : بیشتری

در ردیف سوم < را می کشیم

معلم : چهارم علامت چی بود                                         دانش آموزان : علامت جمع (به علاوه)

در ردیف چهارم + را می کشیم

معلم : به نظر شما امروز می خواهیم چه علامتی را یاد بگيريم پاسخهایی را که گفتند منها تایید می کنیم و با گچ قرمز علامت – را زیر علامتها می کشیم .

سپس 5 دکمه روی تخته می کشیم و 2 تایش را خط می زنیم از بچه ها می پرسیم

معلم : اول چند دگمه داشتیم                                                    دانش آموزان : 5 تا

معلم : عددش چند می شود                                                       دانش آموزان : 5

معلم  سمت چپ می نویسد 5                                                  

معلم : چندتا از رویش برداشتیم                                                  دانش آموزان : 2 تا

 

 

معلم : عددش  چند می شود ؟                                                  دانش آموزان : 2

معلم : به نظر شما اگر بخواهیم از 5 ، 2 تا برداریم کدام علامت را باید بین آنها بگذاریم ؟ دانش آموزان منها

معلم : چرا منها                                                دانش آموزان : چون از روی دکمه ها برداشتیم

سپس از شنیدن پاسخ ها و تایید پاسخها ی درست علامت (ـــ) را بین 5 و 2 می گزاریم

معلم :  نگاه كنيد فكر كنيد و بگوييد این عددها و علامت را از کدام طرف و چی جوری می خوانیم ؟

اجازه می دهیم اظهار نظر کنند .

معلم : می خواند 5 منهای 2                                                                 دانش آموزان تکرار می کنند .

معلم : از 5 تا ، 2 تا برداشتیم دکمه ها بیشتر  شد یا کمتر                             دانش آموزان : کمتر

معلم : چند تا مانده                                                                             دانش آموزان : 3 تا

معلم : عددش چند می شود                                                                 دانش آموزان : 3

معلم : با کشیدن یک فلش باقی مانده را می نویسد و توضیح می دهد در ریاضی به این عمل ، عمل تفریق می گویند .

هدایت دانش آموزان جهت کاربردی آموخته ها در زندگی : زمان (3 دقیقه)

راستی بچه ها می دانید    با استفاده از عمل تفریق می توانیم چه کاری انجام دهیم که هم خدا خشنود باشد هم مردم شاد شوند ؟

نظرات شنیده می شود پس از جمع بندی و هدایت دانش آموزان به مسئله کمک به فقیران اطلاعاتی درباره خمس متناسب با سن دانش آموزان ارائه می نمائیم .

جمع بندی   زمان 2 دقیه

معلم : بچه ها امروز چی یاد گرفتیم ؟                                                        دانش آموزان : عمل تفریق

معلم : علامت عمل تفریق چیست ؟                                                         دانش آموزان : (ــ)

معلم : در عمل تفریق چه اتفاقی می افتد ؟                                                 دانش آموزان : از چیزهایی که داریم کم می شود

معلم : در عمل تفریق چیزهایی که داریم چه طوری کم می شود ؟                   دانش آموزان : با برداشتن -  کنار گذاشتن

ارزشیابی پایانی :  زمان ( 5 دقيقه)

ابتدا با شعري كه ضميمه است از دانش آموزان پرسش به عمل مي آيد سپس ص 78 و 79 کتاب حل می شود . ابتدا دانش آموزان به خوبی به تمرینات نگاه می کنند و خوب فکر می کنند . دانش آموز داوطلب با استفاده از روش قصه گویی توضیح می دهد و به صورت جمعی تمرینات حل می شود

تعیین تکلیف : از آن جا که در این جلسه فقط آموزش مفهوم تفریق صورت پذریفت و مراحل فرآیند ارائه محتوا کامل شده و دانش آموزان در زمینه حل تمرینات تفریق کاملاً به استقلال فکری د عملی نرسیده اند لذا برای منزل ارائه نمی شود فقط برگه ای طراحی شده است که دانش آموزان در جلسه بعدی به شیوه مشورتی در کلاس با یکدیگر تمرینات آن را انجام می دهند و به شکل جمعی کار کنترل می شود .  

 

 

ارزشيابي پاياني :

معلم :                                                                                                    دانش اموزان :

5 تا جوجه رفتن تو كوچه   يكي شون دويد دنبال دونه

 چند تا ديگه باقي مي مونه ؟                                                                          4 تاي ديگر باقي مي مونه

از 4 تا جوجه يكي شون اومد پيش مرغابي

 اگر بشماري دونه به دونه چند تاي ديگه باقي مي مونه ؟                                       3 تاي ديگر باقي مي مونه

از 3 تا جوجه يكي شون دوديد رفت اون گوشه توي قفس آقا خرگوشه

 هر كي ندونه ، مرغه مي دونه چند تاي ديگه باقي مي مونه ؟                                2 تاي ديگه باقي مي مونه

 از 2 تا جوجه يكي شون اومد پيش دختره

 خانوم خانوما ، شير دوشيدي به من هم ميدي

از 2 تا جوجه روي علف ها چند تاي ديگه باقي مي مونه ؟                                     يه دونه ديگه باقي مي مونه

 جوجه تنها رفت توانباري

گفت : آقا اسبه از تو انباري خبري داري ؟              اسبه گفت : آره

4 تا جوجه توپول و موپول توي انباره

جوجه ها همه بيرون اومدن                     حالا دوباره چند تا شدن ؟                      5 تا شدن


+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:21  توسط فاطمه حسین کاظمی | 

مقدمه

این گفته را شنیده اید که «در آینده بیسواد کسی نیست که نتواند بخواند، بلکه کسی است که یاد نگرفته که چگونه یاد بگیرید». یکی از آرزوها این است که در بسیاری از زمینه های آموزشی، یافته های جدید و خلاقیت جایگزین روش های سنتی شود. بنابراین برای رسیدن به این آرزو باید دروس را به صورت کاربردی آموزش دادو مهارت یادگیری را در دانش آموزان تقویت کرد.

ضرورت

دانش آموزان بسیاری وجود دارند که در درس دیکته دچار مشکل هستند و یا از خود علاقه نشان       نمی دهند. بنابراین برای ایجاد انگیزه، علاقه و رفع مشکل دیکته ی دانش آموزان باید املاء را به صورت کاربردی آموزش داد.

املاء یکی از جلوه های زبان است و زبان یک مهارت است و مهارت جز از راه تمرین و تکرار به دست

 نمی آید. اگر تنها به همین امر توجه کنیم، سمت و سوی نگاه ما به درس املا تغییر می کند و خود به خود شیوه های صحیح تدریس املاء را کشف می کنیم. یادگیری صحیح املا تنها از طریق حفظ طوطی وار لغات حاصل نمی شود. معمولاً روش های آموزش مبتنی بر حس بینایی و حافظه دیداری برای یادگیری املا کارآمدتر و مناسب تر است.

در اين زمينه اينجانب پس از تحقيق و مطالعه ي فراوان وبحث وتبادل نظر با همكاران پيشكسوت مبادرت به جمع آوري انواع املا كه قابليت اجرا دركلاس هاي درس را داشتند نمودم.

برخي از آنها را در كلاس خودم آزمودم ،پس از حصول نتايج مطلوب  وبعد از ويرايش  آن ها رابه چهار گروه تقسيم نمودم كه ذيلا همراه نمونه هاي متعدد به آن ها اشاره شده است:

  1 - املاء کاربردی و انواع آن

اهداف  املا كاربردي

- دانش آموزان کاربرد حروف و کلمات را در موارد مختلف می آموزند.

- دانش آموزان در مرحله نوشتن که متکامل ترین مرحله زبان آموزی است، استقلال و اعتماد به نفس پیدا نموده و از نوشتن نمی هراسند.

 - گنجینه لغت دانش آموزان افزایش می یابد.

 -  انواع املا كاربردي

 - ساخت کلمه های چند بخشی:

 -  بخش اول را خودمان می نویسیم بخش های بعدی را دانش آموزان می نویسند.

- متنی را که نسبتاً ساده و به صورت داستان می باشد برای بچه ها تعریف می کنیم ودر پایان از آنها

 می خواهیم هر چه از داستان در ذهنشان مانده بنویسند و سپس برای دوستان خود بخوانند.

 -  با استفاده از لغت های بریده شده از روزنامه یک بند املا درست کنند و روی ورقه بچسبانند.

-  دانش آموزان جملات ناقص را کامل کنند.

مثال: مریم امروز ماشین اتش نشانی را دید و ...

 - کتابی خوانده می شود از دانش آموز خواسته مي شود خود را جای یکی از شخصیت های داتسان تصور کند و بنويسد اگر جای قهرمان داستان بود چه می کرد؟

- به هر گروه تصویر یکی از جانوران داده می شود تا در رابطه استفاده هایی که در زندگی روزمره دارد و محل زندگی آنان بنویسند و سپس مطالب خود را برای اطلاع بقیه دانش آموزان بخوانند.

ساختن کلمه های تازه :کادری شامل حروف متنوع به دانش آموزان داده می شود و از آنها خواسته

می شود با حروف داخل کادر کلمه بسازند

 (صفر نقطه ای – یک نقطه ای – دو نقطه ای – سه نقطه ای) و با کلمات جمله بنویسید.

با ترکیب های یک نشانه در زمان معین کلمه بنویسند.

برای نشانه ی جدید کلماتی را بنویسند که این نشانه را داشته باشد

برای نشانه ی مورد نظر نام چند شغل را بنویسید.

-  نام اعضای بدن را بنویسند.

 -  به آشپزخانه و یا مکانی دیگر در خانه برود و با کمک بزرگ ترهانام پنج چیز که مثلا صدای (ق) دارد را بنویسند.

-  اسم چند گل، انسان (دختر یا پسر)، میوه، جانور را با صدای مورد نظر معلم مثل (ل) بنویسد.

-  املا با روش بگرد و پيدا كن

از دانش آموزان خواسته مي شود:

نام چندتا از شكل هايي كه درتصوير مي بيني را بنويس

-  اسم وسایلی را که در خانه تان است را بنویس.

-  اسم تصاویری که در کتاب علوم می بینی را بنویس.

-  اسم رنگ ها، کتاب های داستانت، دوستانت، افراد خانواده ات، اسباب بازی ها، میوه ها، شهرها، کشورها، امامان، پیامبران، دخترها، پسرها، سوره های قرآن، گل ها، خوراکی ها، چیزهای گرد، مثلث، مربع و ... را بنویس.

- اسم تصاویری که دربخوانيم می بینی را بنویس.

- مامانت چه غذاهایی می پزد، نام آن را بنویس.

- از چه کارهای لذت می بری؟ آن ها را بنویس.

- نام چیزهایی که سفید هستند.

- نام چیزهایی که زرد هستند.

انواع تحقیق

 مثال: درباره آثار باستانی شهر خود تحقیق کنید و ...

انواع گزارش

مثال : برداشت خود را از یک فیلم، یا خبر و ... بنویسید.

انواع نامه نگاری

مثال: انتظارات خود را از دیگران در چند سطر بنویس و ...

- یکی از خاطرات خوشایند خود را بنویس.

- برای جمع، تفریق، تقسیم یا ضرب مورد نظر قصه بنویسند.

2 - املای آموزشی و انواع آن:

 با استفاده از این املا اختلالات و ضعف املایی دانش آموزان برطرف می شود.

انواع املاي آموزشي

 - املا گروهی: معلم به هر گروه متنی را جداگانه داده که سرگروه برای سایر افراد قرائت می کند، در این روش، سرگروه روی دیکته ها نظارت دارد و رفع اشکال می کند.

- در املای پای تخته ای به یک دانش آموز ضعیف و یک دانش آموز قوی همزمان املا می گوییم تا هم دقت او بیشتر شود و هم شکل صحیح کلمه را یاد بگیرد .

نوشتن کلمات به شکل ناقص روی تخته و کامل کرد آن ها توسط دانش آموزان.

- پانزده کلمه روی تابلو نوشته می شود سپس به دانش آموزان گفته می شود به ترتیب حروف الفبا در دفتر خود بنویسند اگر در هر طبقه بیش از یک کلمه وجود داشت کلمات آن طبقه براساس  حروف دوم و سوم طبقه بندی می شود.

1  - پس از آموزش یک درس از دانش آموزان بخواهید تا کلماتی را که شما تأیید می کنید بر اساس حروف الفبا در دفتر خود بنویسند

سپس معلم به طور تصافی از بعضی ازدانش آموزان می خواهد تا پای تخته آمده و کلمات مرتب شده خود را بنویسند و اصلاحات لازم به همراه توضیحات داده شود.

در پایان کلاس به دانش آموزان کلیه کلمات مرتب شده در تخته سیاه را در دفتر خود یادداشت می کنند.

-­ با جا به جا کردن نشانه های هر یک از کلمه ها نام یک جانور، شیء، گل، اسم را پیدا کند و بنویسد.

مثال:

شوم: موش                   سرخ: خرس

- تهیه دفترچه واژه نامه: این دفترچه بر اساس تعداد دروس بخوانیم تهیه می شود برای هر درس یک صفحه اختصاص داده می شود که آن صفحه نیز به چهار قسمت تقسیم شده است که در هر قسمت واژه های مهم، هم خانواده، کلمات هم معنی و کلمات مخالف را می نویسند.

 - با استفاده از کلمات هم خانواده که آن ها را در هم ریخته ایم و از بچه ها می خواهیم  حروف مشترک آن ها را پیدا کنند.

حامد - محمود - محمد

 

 -  از روی اعداد یا کلمات کامل، جدول کلمات یا اعداد ناقص را اصلاح کنند.

 

باران

بار

ض

ص

3

   ّ

 

-­ درس را حفظ کرده واز حفظ دیکته نوشته شود که در آن موقع بهتر می تواند بنویسد.

 - متن را بخواند و از روی متن نام ، اشیاء، افراد و ... را بنویسد.

 - کلمات مهم درس که ارزش املایی دارند را روی کارت های رنگی می نویسیم و آن ها را از وسط با قیچی می بریم ،قطعات را به گروه هامی دهیم و می خواهیم باتركيب نمودن قطعات کلمه ها را پیدا کرده و روی مقوایی که به آن ها داده ایم بچسبانند.

درست کردن نشانه و ساخت کلمه ی جدید با خمیر بازی

 - در این روش آموزگار دانش آموزان را گروه بند نموده و به هر گروه یکسری کلمات و جملات كه در پاکت مخصوص قراردارد،  داده می شود. اعضای گروه با همکاری یکدیگر و کنار هم قرار دادن کلمه ها و جملات، متني را تهيه کرده و در دفتر دیکته کلاسی خود می نویسند.

موشک بازی: کلمات را آموزگار بر روی موشک نوشته (موشک ها به تعداد فراگیران باشد) سپس آن را به طرف فراگیران پرتاب مي كند هر کس موشک را گرفت پس از خواندن كلمه با کناری خود تعویض کند

  و سپس کلمات را به یکدیگر دیکته بگویند.

 استفاده از روزنامه:

پیدا کردن کلمات جدید درس، پیدا کردن کلماتی که حروف هم صدا دارند، پیدا کردن هم خانواده کلمات.

 - املای گروهی: که پس از گروه بندی دانش آموزان، متن توسط معلم خوانده می شود و به ترتیب هر یک از اعضای گروه روی ورقه یک خط می نوید و تا آخر دیکته این کار را ادامه می دهند و بقیه افراد نظارت می کنند ودر صورت اشتباه هم دیگر را راهنمای می کنند.

- املای کلمه های هم خانواده یا مخالف: که با گفتن کلمه یا نشان دادن کارت کلمه به دانش آموزان، بچه ها هم خانواده یا مخالف کلمه مورد نظر رادر دفتر خود می نویسند.

- طرح معلم شاگرد: در زنگ املا معلم به عنوان شاگرد پای تخته رفته و هر یک از دانش آموزان کلماتی را از درس انتخاب کنند و به او بگویند تا روی تخته با خط زیبا بنویسد.

- املاي تفكيكي :دانش آموزان متن املا را با دقت بخوانند و جدول را کامل کنند.

نمونه

ق

ه

ظ

ای

 

 

 

 

 - دانش آموزان برای تصحیح اشتباهات خود پس از املابراي كلماتي كه اشتباه نوشته اند، کلمات هم خانواده، متضاد و یا هم معنا بنویسند.

-  نوشتن لغت های مشکل درس روی کارت ها و توزیع آن بین دانش آموزان، پس از پایان وقت کارت ها جمع شده و املا گفته می شود.

 - درست کردن کلمات با سنگ و سنگریزه ها با گواش

-  املاي موردي :در درس بگردند و کلمه هایي را که مثلاً "ط، ص، و ..." دارند را پیدا کنند و به صورت گروهی بنویسند.

- متن املا را داده و فراگیر کلمه های مثلا، شش نقطه ای را از متن املا پیدا کند و بنویسد.

- کلمه های دشوار را برایشان معنی و آنها را با خط تحریری نستعلیق روی تخته بنویسیم.

- دانش آموزان در منزل به بزرگترها املا بگویند و تصحیح نمایند.

 - روی تخته از متن درس چند کلمه يا چند جمله می نویسیم بعد از اینکه دانش آموز با دقت کلمه و جمله ها را دیدند و خواندند.

آن ها را پاک می کنیم و می خواهیم هر چه که در ذهنشان مانده بنویسند.

- معلم از متن املایی که تهیه کرده است کپی می گیرد.

بعد از اتمام املا کپی آن را روی هر میز قرار می دهد.

از روی کپی املاء دانش آموزان املای دوستان خود را تصحیح می کنند.

از آن ها می خواهد دور کلمه های اشتباه خط بشکند بعد برگه ی املا را به هم گروهی خود برگردانند تا صحیح کلمات را بنویسد.

معلم کار کنترل و نظارت را، با قدم زدن در کنار هر میز آغاز کند.

در پایان همه املاها را کنترل و به جای نمره از واژه های مثبت مانند: از سعی شما ممنونم، اگر بیشتر تلاش کنی، موفق خواهی بود و ... استفاده کند.

- املاي تفكيكي :با توجه به کلمات داده شده جدول زیر را کامل کن.

سودابه – کوه –کوزه- ماه

اِ    ِ    ه   ه

هـ     ـهـ  ـه    ه

 

 

 

 

 

 - در برگه ای با سایز 0 کلمات مهم و دارای اهمیت دیکته ای را خوش خط و درشت می نویسیم ،برگه را به دانش آموزان نشان می دهیم و می خواهیم کلمات را با صدای بلند بخوانند. پس از چند بار خواندن، برگه را بر می داریم. بعد به هر فراگیر برگه ای می دهیم که همان کلمات روی آن نوشته شده با این تفاوت که چند کلمه ی آن حذف شده است. آن ها پس از خواندن باید تشخیص دهند که چه کلمه هایي حذف شده و آن ها را بنویسند. می توان این املا را چند بار در برگه های مختلف انجام داد و هر بار چند کلمه را حذف نمود.

برای آشنایی دانش آموزان با حروف و صدای آن ها (توأما)، پس از تمرین حرف و صداي آن می توانید از دانش آموزان بخواهیدمتنی را که ما به توجه به جمله های کتاب تهیه کرده ایم (و تکثیر شده است) یا یکی از متن های کتاب درسی خود را با دقت نگاه کنندو حرفی را که ادا می کنید در کلمات جستجو کنندو پس از یافتن دور آن کلمه خط بکشند. باید توجه داشت که در این تمرین شما فقط صداي آن حرف را به دانش آموزان می گویید ودریافت شکل آن را به عهده ی او می گذارید. این تمرین نوعی سرگرمی برای او محسوب می شود و موجب می گردد که صدا و شکل حرف کاملاً در ذهن او جایگزین شود. شما در پایان می توانید برخی ا ز آن کلمات را روی تخته سیاه بنویسید. اگر حرف مورد نظرتان شکل های متفاوت باشد مثل "ه" می توانید در انتها جدولی (روی تخته سیاه) ترسیم کنید و کلماتی راکه دانش آموزان یافته اند زیر هر حرف بنویسید.

برای آشنایی با شکل های مختلف یک حرف مثل "س" یا " ِ ه" و مثل آن ها جدولی را (مثل نمونه ی زیر) روی تخته سیاه رسم کنید وازدانش آموزان بخواهید آن را عیناً در دفتر خود رسم کنند. سپس کلماتی را از درس های کتاب انتخاب کنیدو بخوانید و از آنها بخواهید آن را در جدول مربوط به خود یادداشت کنند. دقت داشته باشید که آن ها باید فقط با شنیدن کلمه بتوانند شکل حروف آن را در نظر آورند و آن کلمه را در جای درست خود بنشانند.

در انتها نوشته های دانش آموزان را جمع آوری کنید و با توجه به ضعف هر دانش آموز تمرین های دیگری به او بدهید.

 

ِ

ـه

ه

عـ

ـعـ

ع

ـه

ـهـ

کتابِ من

نامه

آماده

شاعر

معروف

شروع

هفته

مهمّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برخی حروف از جهت شکل یا صدا و یا هر دو، ه هم نزدیک هستند واحتمال اشتباه در آن ها بیشتر ست مثل حرف و صدای «ب»، «پ» یا «ا» و «آ» یا شکل های مختلف « ِ ه، ه» برای هر یک از این موارد یا موارد مشابه دیگر کلماتی را که دردرس های کتاب آمده است شناسایی کرده، هر یک از آن ها را روی یک کارت بنویسید، سپس آن ها را بین دانش آموزان تقسیم کنید و بعد یکی از صداها را به همراه کلمه ای که آن صدا در آن است بخوانید و از دانش آموزان بخواهید که به کارت های خود نگاه کنند .

 و اگر حرف یا صدای مورد نظر ما را در کلمه ی کارت خود دیدند آن را بیان کنند. اگر درست بود آن کارت را تحویل می گیریم و در انتها همه ی کلمات کارت ها را روی تخته سیاه می نویسیم

 تا دانش آموزان صدا و شکل را با هم درک کنند مثلاً در مورد صدای «ه»:

معلم: من کلمه ای را می خوانم و شما گوش می کنید:[1]

خانه؛ خ ا ن ـه: خانه

در این کلمه صدای ه دارم به کارت های خود نگاه کنید اگر کلمه ی شما صدای "ه" مثل خانه داشت آن را بخوانید.

دانش آموز: }دست بلند می کند و می خواند{ میوه

معلم: بچه ها، صدای "ه" در میوه شکل صدای "ه" در خانه است؟

دانش آموزان: نه

دانش آموز دیگر: کلمه ی "نامه"

معلم: درست است. } کارت او را می گیرد{

دانش آموز بعدی: پروانه

معلم: درست است. } کارت او را می گیرد{

سپس کلمات را یک بار دیگر می خواند: ه در خانه، نامه، پروانه مانند هم هستند. و آنها را روی تخته سیاه می نویسد.

کلمات دشوار درس را روی تخته سیاه بنویسید. ابتدا از دانش آموزان بخواهید که به دقت به آن ها نگاه کنند. سپس تک تک آن ها را بلند قرائت کنید وهم زمان به آن کلمه اشاره کنید نمایید و از دانش آموزان بخواهید هر کلمه را سه بار با صدای بلند بخوانند. پس از آن که در مورد همه ی کلمات نوشته شده این کار انجام شد، شما سکوت کنید و از دانش آموزان بخواهید با اشاره ی شما به کلمات آن ها را بلند بخوانند و وقتی چند بار این کار تکرار شد، همه را پاک کنید و از دانش آموزان بخواهید کلمات را با

 

خواندن شما، روی کاغذ بنویسند. سپس مجدداً کلمات را روی تخته سیاه بنویسید و از ان ها بخواهید .

نوشته های خود را با توجه به شکل صحیح آن ها بررسی کنندو اگر کلمه ای را غلط نوشته اند خط زده در بالا آن صحیح کلمه را بنویسند.

از دانش آموزان بخواهید درس را به دقت نگاه کنند و شکل کلمات آن را به خاطر بسپارند. سپس از آن ها بخواهید کتاب را ببندند. سپس جمله ای را بخوانید و در بین کلمه ای را جا بیندازید و از دانش آموزان بخواهید آن کلمه را بیان کنند. این کار را می توان به صورت انفرادی هم انجام داد و به هر دانش آموز یک جمله گفت و کلمه ای را حذف کرد.

اگر او نتوانست آن کلمه را بیان کند، طبعاً بقیه این کار را خواهند کرد.

پس از مشخص شدن هر کلمه ی جا افتاده (که معمولاً از میان کلمات جدید یا دشوار انتخاب می شود)

 ا زدانش آموز دیگر بخواهید که آن را روی تخته سیاه بنویسد. بدین ترتیب تمام کلمات دشوار یک جا نوشته می شود و دوباره همگی آن کلمات را با هم می خوانند.

به دانش آموزان بگویید یکی از صفحات کتاب را باز کنند، سپس یکی از کلمات آن صفحه را انتخاب کنید و بخوانید واز دانش آموزان بخواهید سریع آن کلمه را پیدا کنند.

هر کسی زودتر کلمه را پیدا کرد دست بلند می کند. وقتی مطمئن شدید کلمه را درست تشخیص داده، او را تشویق کنید یا به او امتیاز بدهید (این تشویق شکل های متنوع و مختلفی دارد و به ذوق معلم بستگی دارد.)

در این زمان از همان دانش آموز بخواهید کلمه بعدی را او انتخاب کند (همین، خود نوعی تشویق است) و به همین ترتیب ادامه دهید تا اکثر کلمات مورد نظر شما در کلاس مرور شود و دانش آموزان با شک کلمات بیش تر آشنا شوند.

برای انجام بهتر این تمرین واشراف بیش تر شما به اجرای آن ابتدا از دانش آموزان بخواهید سطرهای صفحه مورد نظر شما را شماره گذاری کنند تاهر کسی که دست بلند کرد سریع تر بتواند نشانی کلمه را به دیگران بگوید.

جدول کلمات متقاطع

با توجه به لغات دروس، جدولی از کلمات متقاطع ترتیب دهید و آن کلمات را در خانه های متفاوت آن، از راست به چپ یا از بالا به پایین وارد نمایید. سپس خانه های خالی را با حروف مختلف دیگر پر کنید و از دانش آموزان بخواهید که کلمات معنی دار صحیح را (به تعداد کلماتی که وارد کرده اید) یافته و بنویسند. این کار باعث تأمل بر روی حروف و کلمات می شود و شکل صحیح کلمه را در ذهن دانش آموز تثبیت

 می کند.

شما می توانید قبل از کلاس جدولی را تنظیم کنید، سپس آن را به روی تخته سیاه بکشید و از دانش آموزان بخواهید آن را عیناً رسم کنند.

آن ها می توانند دور کلمات صحیح را خط بکشند یا آن هارا یادداشت کنند.[2]

 

س

ق

ع

ی

س

ی

ر

م

ک

گ

ل

ک

ل

ک

و

ت

ن

ر

ل

ش

ن

ا

ه

د

ف

ا

ع

و

ظ

و

م

ر

غ

ژ

پ

ب

ق

ه

ر

م

ا

ن

ت

م

ا

ش

ا

ی

ی

گندم – قهرمان – کلاغ – مرغ – دفاع – گل – عیسی – لک لک – مواظبت – تماشایی

منبع کتاب نگارش 9

3 - املاء ارزش یابی و انواع آن :

هدف از املاء ارزشیابی سنجش و اندازه گیری پیش رفت دانش آموزان در درس املا می باشد . همچنین کشف نقاط قوت و ضعف آنان از طریق این نوع املاء امکان پذیر است .

انواع املاي ارزشيابي :

- دانش آموزان نگاه می کنندو کلمه ها را می خوانند. بعد متن دیکته را زنگ بعد به دانش آموزان می گوییم و آن ها می نویسند سپس آموزگار دیکته ها را تصحیح می کند.

- می توان املایی را به صورت رونوشتی بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص، به دانش آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند و یا تشدید بگذارند یا لغت ناقص را کامل کنند.

- می توان دیکته را به صورت لغت درست و نادرست در کنار هم قرار داد تا بچه ها کلمه غلط را خط بزنند.

- نوشتن کلمه ی مورد نظر در جای خالی:

متن درس به صورت جاي خالي برخي از كلمات در اختيار دانش آموزان قرار داده مي شود،معلم متن را خوانده و دانش آموزان جاهای خالی را کامل می كنند.

- تصویری در ارتباط با درس داده و از فراگیر می خواهیم که با توجه به تصویر از متن درس چند جمله پیدا کند و بنویسد. سپس آموزگار آن را تصحيح می کند.

- معلمین می توانند جملات کتاب را به صورت درهم ریخته نوشته دراختیار فراگیران قرار دهند تا به جای دیکته معمولی، آن را مرتب سازند.

- متن کتاب را در اختیار دانش آموزان قرار داد و به طوری که کلمات مهم و کلیدی آن را خالی گذاشت تا

 دانش آموزان آن را بنویسند.

- املا با ضبط صوت: متن مورد نظرمان را روی کاست ضبط کرده، در کلاس نوار را بچه ها گوش کرده و بنویسند و در آخر معلم نوشته ها دانش آموزان را صحیح کند.

- تصویر یکی از دروس را داده تا دانش آموزان برای آن چند جمله بنویسند سپس توسط معلم تصحیح مي شود.

- متن املا را به صورت جای خالی به فراگیر داده و سپس آموزگار متن را کامل بخواند و فراگیر کلمات نوشته نشده را با گوش کردن بنویسد.

- ساختن کلمه با حروف (نشانه های) داده شده

مثال: با این حرف ها یک کلمه بسازید: خ د و

- کلمات زیر را با یکی از شکل ها (ب ی ای) کامل کن.

با یکی از نشانه های (ز – ذ – ض - ظ) کلمات زیر را کامل کنند.

موا   ب – ا   – ا  ان – با  ی – حو  -

- متن درس را به دانش آموزان داده، جاي بعضي از كلمات را خالی می گذاریم دانش آموزان ازطريق خواندن كتاب متن را کامل کنند.

آیا تاکنون دریا را ......... دریا .......... زیباو تماشایی است ........... .

اين روش حین تدریس املاي آموزشي وپس از تدریس املاي ارزشیابی مي باشد.

- کامل کردن جمله و متن به کمک تصویر

- کامل کردن جمله با استفاده از کلمات داده شده.

- کلمات زیر را بخوان هر کجا که علامت تشدید لازم است علامت ( ّ) را در جای مناسب قرار بده.

بنا – ممکن – نقاش – پاییز – اول

- متن زیر را بخوان هرجاكه لازم است، سرکج ، تشدید، نقطه و ... را در جای مناسب قرار بده.

 - جدول زیر را با توجه به کلمات داده شده کامل کن.

 مخصوص – خروس – گوزن – صابون - گاری – خرگوش و ...

 

 

 

 

 

- دیکته حفظی: دانش آموزان متن درس را حفظ کنند و از حفظ املا بنویسند.

4 - املا تلفیقی:

 هدف از این املا تنوع بخشی به ساعت املاءوتلفیق اهداف  انواع املاهای کاربردی – آموزشی و ارزشیابی می باشد.

- بچه ها را گروه بندی می کنیم و سپس هر گروه متن دیکته ای را می نویسد و برای گروه دیگر

می خواند تا آن گروه بنویسند. دیکته گروه به گروه نام دیگر این دیکته است و در پایان دیکته تصحیح شود.

- معلم می تواند املا را بر روی چندین کارت بنویسد و این کات ها بین گروه ها تقسیم شود تا تمام گروه ها کارت را ببینند و سپس کارت ها را جمع کرده و از روی آن ها دیکته گفته شود بعد دیکته ها تصحیح شود.

- از واژه های مهم درس پازل درست می کنیم و بچه ها با مرتب کردن پازل به کلمه مورد نظر رسیده و جمله می سازد.

- تعدادی کلمه را به دلخواه معلم با توجه به درس روی کارت های مختلف نوشته و با نشان دادن هر کارت دانش آموزان پس از مشاهده و خواند آن کلمه را به ذهن سپرده و پس برگرداندن کارت بچه ها آن

 رادر دفترشان می نویسند. و این کار ادامه می یابد، تا دیکته تمام شود. بعد دیکته توسط معلم تصحیح

 می گردد.

- ساخت جملات جديدبا استفاده از لغات مهم درس توسط معلم وگفتن املا

- دیکته ذهنی: داخل تصاویری مثل خرگوش، کفش و ... 10 کلمه نوشته که این 10 کلمه را از دو یا سه درس جداگانه انتخاب می کنیم و در اختیار بچه ها قرار می دهیم و 10 یا 15 دقیقه زمان می دهیم که آن رادر ذهن دسته بندی و حفظ نمایند. سپس برگه را گرفته می خواهیم که هم زمان شروع به نوشتن کنند. بر اساس تعداد کلمه ای که به ذهن سپرده اند تشويق می شوند در پایان تصاویر را بر می گردانیم تا دور کلمه هایی که یادشان بوده و نوشته اند خط بکشند، تصویر رارنگ کنندو مقابل یا زیر همان صفحه بچسبانند. به مرور تعداد کلمات را افزایش می دهیم به طور یکه به 20 کلمه برسد. فراگیری که بتواند 20 کلمه را به یاد بسپارد درجه ي عالي را می گیرد.

 - املای بریده روزنامه: که در این مورد حروف یا ترکيبها یا کلمه های خوانده شده را از روزنامه پیدا کرده با قیچی بریده و با آن ها کلمه یا جمله درست کرده در دفترشان بچسبانند.

- املای تقویت حافظه: بدین صورت که معلم متنی را روی تخته می نویسد و سپس متن را برای دانش آموزان می خواند و سپس روی نوشته هایش روی تخته پرده می کشد و بچه ها باید هر آنچه از متن را

 فهمیده اند بنویسند. سپس معلم پرده را از تخته بر می دارد و بچه ها متن خود را با متن تخته مقایسه

 می کنند و به خود امتیاز می دهند.

- از دانش آموزان خواسته می شود تا از روی درس بخوانند بعد دفترهای املای خود را بازگو کنند و جملاتی که یادشان می آید از همان درس بنویسند یعنی خود به خود املا بگویند در پایان املا توسط آموزگار تصحیح شود.

- تصاویری همراه با لغات به دانش آموزان داده می شود باید به دقت به کلمه هایی که زیر شکل نوشته شده نگاه کنند سپس دور کلمه ی مناسب خط بکشند در نهایت معلم دیکته ها را تصحیح می کند.

 - متنی را از قبل آماده می کنیم در آن متن کلمات مورد نظر را که از لحاظ معنایی و املایی ارزش دارند قبلاً تعین می کنیم. متن را می خوانیم تا بچه ها بنویسند به کلمه های مورد نظر که رسیدیم از بچه ها بنویسند به کلمه های مورد نظر که رسیدیم از بچه های می خواهیم معنی کلمه را بنویسند.

- از متن درس کلماتی را که نشانه ی ص – ث دارند را پیدا کن و آن ها را در دفتر بنویس، سپس با هر کدام یک جمله زیبا بنویس.

- تعدادی کلمه می دهیم و می خواهیم که دور کلماتی که نام حیوان، گل، اسم، به دلخواه معلم را پیدا کند و یک بار از روی آن بنویسید.

- جدولی داده و فراگیر آن رابا جواب دادن به سوالات کامل کند.

- معلم لغاتی را بر روی مقوا می نویسد و مقوا را به تخته نصب می کندو زمان کوتاهی وقت می دهد تا دانش آموزان کلمات را به دقت نگاه کنند و سپس مقوا را جمع می کند. در این جا بچه ها هر آنچه از لغات در ذهنشان مانده است را می نویسند و ما لغات آنان را تصحیح می کنیم تا دقت آنان سنجیده شود.

- فراگیران کلماتی بنویسند که نشانه های اول و آخر آن ها مثل هم باشند.

- متن املا را خوانده و فراگیران بنویسند اما کلمه ی آخر هر جمله خوانده نمی شود و دانش آموز با توجه به معنی خود آن را بنویسد.

- دیکته روزنامه ای: معلم قسمت های درشت روزنامه را جدا کرده دربرگه اي چسبانده و پس از تکثیر در اختیار فراگیران قرار مي دهدو می خواهد که کلمات مورد نظر او را پیدا کنند و دورش خط بکشند. یا می توان از قبل حدود 5 الی 20 کلمه را در نظر گرفته و در برگه ای کوچک به تعداد بچه ها تکثیر نمود. از دانش آموزان خواست که آن ها را پیدا کنند و دورشان خط بکشند و بر اساس تعداد کلمه ای که پیدا می کنندامتياز می گیرند.

- تنی را از قبل نوشته و روی ورقه تکثیر می کنیم در آن متن به جای بعضی از کلمات تصاویر کشیده

می شود، روز املا به هر دانش آموز متن آماده رامی دهیم تا آن را در دفتر املا بنویسند لازم به ذکر است که دانش آموز فقط کلمات تصاویر را نمی نویسد بلکه تمام متن را از اول در دفتر املای خود پاکنویس می کند. می توان این املا را املای تصویري نام نهاد.

 - معلم متنی را با استفاده از جملات 2 تا از درس های کتاب تهیه می کند. سپس به دانش آموزان گفته

 می شود نام دو درس که متن از آن تهیه شده را بالای صفحات مجاور خود بنویسند. حالا معلم متن را

می خواند پس از اتمام هر جمله دانش آموزان آن را در صفحه ی مربوطه می نویسند.

- در روش دیگر، باز بچه ها به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم ی شوند. 10 کلمه مهم از درس انتخاب می کنیم و از بچه ها در گروه ها می خواهیم که هر کدام جمله ای را در ارتباط با درس بنویسند و هر گروه جملات خود را کنار هم گذاشته و یک متن کوتاه و زیبا بسازد.

- وقتی معلم دیکته را تصحیح می نماید، در حضور دانش آموز فقط زیر غلط ها را خط می کشد و می خواهد که فراگیر ان آن ها را تصحیح نمایند (اگر نتوانست از کتاب کمک بگیرد.) سپس باتصحیح شده ی غلط های خود  جمله سازی نماید.

تقدیروتشکر

- در پايان از كليه ي همكاراني كه خالصانه تجربيات ارزنده خود را در اختيار اينجانب قرار دادند تا اين مجموعه كامل گردد بي نهايت سپاس گزارم.

                                                           ومن ا... توفيق

 

منابع

تجربيات پيشكسوتان عرصه ي علم

کتاب نگارش 9 - راهنمای آموزش املاء، انشاء و دستورزبان فارسی- جواد محقق نیشابوری

 نشر لوح زرین 1385

 

  

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۸ساعت 16:43  توسط فاطمه حسین کاظمی | 

اولياي گرامي و دانش آموزان عزيز :

* آيا مي دانيد بيش از 2 ميليارد نفر از مردم جهان دچار كم خوني هستند ؟

* آيا مي دانيد %40 مرگ و مير مادران به هنگام زايمان ناشي از كم خوني شديد است ؟

 

خوني كه در رگهاي ما جاري است ، مهمترين مـايـع بـدن اسـت . اكسـيـژن و غـذا را بـه تـمام سلول هاي بدن مي رساند ، مواد زائد را از سلولها دور مي كند . همچنين با روش هاي مخصوص با ميـكروب هاي خـطرنـاكـي كه بـه بـدن راه پيـدا مي كنند مبارزه مي نمايند . 

 

كم خوني چيست ؟

كم خوني حالتي است كه در آن تعداد گلبول هاي قرمز و يا ميزان هموگلوبين موجود در خون تغيير    مي يابد و تبادل دي اكسيد كربن بين خون و سلول ها دچار اختلال مي شود .

 علت كم خوني :        

1 – اگر منابع غذايي حاوي آهن در رژيم روزانه به مقدار كافي وجود نداشته باشد ، گلبول هاي قرمز رنگ پريده و فرد دچار كم خوني مي شود .

2 – دفع زياد آهن كه در شير خوران به دليل اسهال مزمن و يا تغذيه با شير خشك و در كودكان به دليل ابتلاء به انگلها ي دوره اي و در بزرگسالان به دليل خونريزي هاي شديد مي باشد.

3 – مصرف غذاهاي غير خانگي مانند انواع ساندويج ، پيتزا ، چيپس ، نوشابه ، شكلات  پفك و ...  

 

علايم كم خوني ناشي از فقر آهن :

 

علايم كمبود آهن معمولاً به آهستگي بروز مي كند . از اين رو بيماران كم خون اغلب بدون نشانه اند .

به طور كلي بي اشتهايي يا انحراف به اشتها ( خاك خوردن ، يخ خوردن ، خوردن مواد نشاسته اي ) رنگ پريدگي ، خستگي ، بي حالي ، بي تفاوتي ، تنگي نفس  تپش قلب ، خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست و پا ها ، التهاب و زخم گوشه دهان ، قاشقي شكل شدن ناخن ها از علايم كم خوني مي باشد .

 

 عوارض كمبود آهن :

التهاب كمبود آهن به ويژه در شير خواران و كودكان 6 ماهه تا 9 ساله متعدد است .

 

 مهمترين عوارض :

- اختلال در تكامل هماهنگي سيستم عصبي

- اختلال در تكامل گفتاري

- كاهش قدرت يادگيري و افت تحصيلي  

- اثرات نامطلوب فيزيولوژيكي و رفتاري  

- كاهش مقاومت بدن در برابر عفونت ها  

 

مهمترين عوارض در بزرگسالان :

لاغري ضعف عضلات ريزش مو افسردگي و كمي حافظه

 

مواردي كه باعث رفع كم خوني مي شوند :

 

1 رعايت بهداشت به خصوص شستوي دست ها با آب و صابون بعد از توالت ( جهت جلوگيري از ابتلاء به بيماري هاي انگلي ) و قبل از مصرف غذا .

 

2 استفاده از آب بهداشتي سالم و تميز .

 

3 مصرف نان هايي كه در آن از جوش شيرين استفاده نشده باشد .

 

4 دادن قطره آهن به شير خواران از 6 ماهگي به بعد .

 

5 استفاده از منابع غذايي سرشار از آهن مانند گوشت ، جگر ، ماهي  تخم مرغ ، پسته ، توت خشك ، انجير خشك ، عدس ، لوبيا ، ريحان  جعفري ، جوانه گندم ، جوانه عدس و جوانه ماش ، اسفناج و گردو .

 

6- مصرف ويتامينها به خصوص ويتامين ( ث ) ( مركبات ) همراه يا بعد از غذا مي تواند جذب آهن را در بدن بسيار بالا ببرد .

 

7 از خوردن چاي يا قهوه با غذا ، قبل از غذا و بلافاصله بعد از غذا بپرهيزيد .

 

    8 از مصرف مواد غذايي كه حاوي كلسيم هستند (لبنيات) همزمان با موادي كه حاوي آهن هستند خودداري كنيد .

 

9 از قرص هاي آهن استفاده كنيد ، اما بعد از غذا .

 

10 به كودكان علاوه بر مواد غذايي حاوي آهن ، روزانه 3 ليوان شير بدهيد .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:38  توسط فاطمه حسین کاظمی | 


چكيده :

از آنجا كه يادگيري صحيح املاء تنها از طريق حفظ طوطي وار لغات حاصل نمي شود و معمولاً روشهاي آموزشي بر حس بينايي و حافظه ديداري براي يادگيري املاء كارآمدتر و مناسب تر است .

در اين مجموعه نمونه هايي از املاهاي تفكيكي و موردي كه زير مجموعه ي املاهاي آموزشي هستند و املاهاي آدرسي و تصويري كه زير مجموعه ي املاهاي كاربردي مي باشند را گنجانده ام كه لازم دانستم توضيح مختصري در مورد هر يك از آن ها ارائه نمايم :

 املاء تفكيكي : دانش آموزان جدولي در دفتر خود رسم مي كنند معلم 2 گروه كلمه را به صورت در هم انتخاب مي كند ( مثلاً كلماتي مربوط به نشانه هاي " ق" و " گ" ) و براي دانش آموزان مي خواند ، آن ها كلمات را فقط با شنيدن تفكيك نموده و در جدول مربوط يادداشت مي كنند .

                                                                                            قـ ق       گـ گ

 

املاي موردي : قبل از شروع ديكته توجه دانش آموزان را به يك مورد خاص كه از نكات فني فارسي است جلب مي نمائيم تا آنها در طول ديكته نويسي فقط روي همان مورد تمركز داشته باشند به طور مثال براي دانش آموزان مي گوييم صداي آخر همه كلماتي را كه مي خواهيد بنويسد ـه ه است يا همه كلمات اً استثنا دارند و ........

املاي آدرسي : معلم با دادن نشاني و آدرس دانش آموزان را جهت يافتن كلمات راهنمايي مي كند قابل توجه معلم هرگز به صورت مستقيم كلمه را نمي گويد . مزيت اين املا اين است كه دانش آموزان كلمات مورد نظر را از گنجينه واژگان خود مي يابند بدين ترتيب كاربرد واژگان را مي آموزند به طور مثال : معلم مي گويد : " زمين را گرم و روشن مي كند ؟ "

املاي تصويري : معلم تعدادي تصوير تهيه مي نمايد و در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد دانش آموزان نام هر تصوير را مي نويسند . ميتوان تصاوير را به صورت هم آغاز ، هم پايان يا هم ميان قرار داد . در اين صورت اين املاء يك املاي تلفيقي مي باشد ( كاربردي آموزشي ) .

در ادامه می توانید نمونه ای از هر املا را مشاهده فرمایید:

 

نام و نام خانوادگي :               دبستان حضرت معصومه (س)                   پلي كپي شماره : 2

پايه اول                      موضوع : ديكته ي تفكيكي (ايـ يـ ي اي)                   تاريخ :

 

فيل  - مجيد - ماشين - پليس - ايران -     شاخه اي - كريم  - آبي -  مدير - ميز - ميخ -  زمستانی - بيرون - پنير - بازي -  امير -  نيمكت جاكفشي - سبزي - خريد -  وقتي  ريخت   قشنگي -  خوبي - آفرين - بوسيد -  ايستاده   شادي -  بستني -  گيلاس - كبريت- سيب  ايستاده - نيست سرمه اي - ديروز -  نامه اي  ميوه - تميز-  ستاره اي - باريك - آدم برفي    اين

                                                        تهيه و تنظيم : خانم فاطمه حسين كاظمي 

 

ام و نانم خانوادگي :               دبستان حضرت معصومه (س)                   پلي كپي شماره : 4

پايه اول       موضوع : ديكته ي موردي( كلماتي كه آخرشان كـه ه دارند)           تاريخ :

 

آزاده مدرسه رودخانه پرده سبزه -  سركه      به- رزمنده پاينده نرده خانه - جوجه دونده  پرنده پروانه فرزانه -  فرشته شاخه كره   سرسره ماسه - سايه ستاره رشته شانه   ساده - مورچه نشسته ايستاده چشمه دانه    ميوه - تازه گربه افتاده خنده

 

                                                    تهيه و تنظيم : خانم فاطمه حسين كاظمي 

نام و نام خانوادگي :               دبستان حضرت معصومه (س)                 پلي كپي شماره : 10

پايه اول                                موضوع : ديكته ي آدرسي                      تاريخ :

 

گرم نيست : .............................                                     رنگ برف : .............................                     

سبك نيست : .............................                                    رنگ انار : .............................

بد نيست : .............................                                     نان مي پزد : .............................

 پسر نيست : .............................                                  غذا مي پزد : .............................

گريه نيست : .............................                               درس مي دهد : .............................

 ابري نيست : .............................                           راننده ي هواپيما : .............................

 روز نيست : .............................                              خانه زنبور : .............................

كوچك نيست : .............................                         كتاب آسماني ما : .............................              

رنگ خورشيد : .............................                                  شور است : .............................  

رنگ چمن : .............................                                 اسم كشور ما : .............................

 رنگ آسمان : .............................                      شب در آسمان است : .............................

 

                                                                           تهیه و تنظیم:خانم فاطمه حسین کاظمی

 

 

.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:5  توسط فاطمه حسین کاظمی | 

مقدمه

 


کسی که دل خود را بر اساس توکل بر خدا و اخلاق ارجمند ،مانند نیکوکاری ،راستی،یقین،خشنودی،وفاداری بپروراند هر چه پاک تر شود،شناخت و ایمانش افزون تر گردد. زیرا که خداوند دلش را پاک گرداند وعقلش فروزان می گردد و آگاهی او به حقیقت خود که نزدیک ترین آفریده ،به اوست بیشتر می شود .

 


مفهوم و اهمیت و ضرورت باورهای دینی


مفهوم:
مفهوم تربیت دینی و کار کرد آن متاثر از مجموعه عواملی است که مهمترین آن جایگاه خدا در دین و رتبه ایمان به روز قیامت و جزای الهی است .


اهمیت و ضرورت:
در راستای رسالت و ماموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام جهت رشد فضایل اخلاقی و تقویت بینش دانش آموزان متناسب با آموزه های دینی ضرورت دارد معلمین که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش مهمی بر عهده دارنددرفرایند های ياددهي، یادگیری فعالیت هايی متناسب با نیازو علاقه دانش آموزان و بهره گیری از شیوه های متنوع و جذاب با محتوای دروس تلفیق نمایند .

به ويژه در دوره ي ابتدايي كه دوره ي شكل گيري شخصيت است اين مهم ازاهميت ويژه اي برخوردار مي گردد.
یکی از دروسی که میتواند با مطالب اثبات شده ما را به هدف برساند درس ریاضی است. بعنوان نمونه یکی از مفاهیم در پایه اول مفهوم خط راست است .دانش آموزان در صفحه 50می خواهند دانش آموزي را زود تر به مدرسه برسانند.آنها نگاه می کنند ،سه مسیر را با هم مقایسه می کنند و فکر می کنند و بالاخره کوتاهترین مسیر که همان مسیر مستقیم است را انتخاب می نمایند. در اینجا ما میتوانیم با قرائت آیه ((اهدنا صراط المستقیم)) به راه مستقیم که کوتاهترین راه برای رسیدن به خداست اشاره نمایيم . اینجانب به تفضیل در این زمینه تحقیقاتی انجام داده ام که نتیجه آن به شرح ذیل می باشد .

                                                 "اهدنا الصراط المستقیم"
                                      ((خداوندا ))مارا به راه راست  هدایت فرما                      


نکته ها:

 

  در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است :

   الف:هدایت تکوینی ،نظیر هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گلها بمکد و چگونه کندو بسازد .     و یا هدایت و راهنمایی پرندگان در مهاجرت های زمستانی و تابستانی .آنجا که قرآن می فرماید:))ربنا   الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی))بیان گر این نوع هدایت است .

ب:هدایت تشریعی، که همان هدایت فرستادن انبیای الهی و کتب آسمانی برای هدایت بشر است.َ
کلمه ی ((صراط))بیش از چهل مرتبه در قرآن آمده است. انتخاب راه و خط فکری صحیح ،نشانه ی شخصیت انسان است .
راههای متعددی در برابر انسان قرار دارد که او باید یکی را انتخاب کند:
راه خواسته ها و هوس های خود .
راه انتظارات و هوس های خود .
راه وسوسه های شیطان .
راه طاغوت ها.
راه نیاکان و پیشینیان.
راه خدا و اولیاء خدا .
انسان مومن راه خدا و اولیاء خدا را انتخاب می کند که بر دیگر راهها امتیازاتی دارد :
الف:راه الهی ثابت است ،برخلاف راه های طاغوت ها و هوس های مردم و هوس های شخص که هرروز تغییر می کند .
ب: یک راه بیشتر نیست ،در حالی که راه های دیگر متعدد و پراکنده اند .
ج:در پیمودن آن، انسان به مسیر و مقصد مطمئن است .
د: در پیمودن آن شکست و باخت وجود ندارد .
راه مستقیم راه خداست .((ان ربی علی صراط المستقیم))
راه مستقیم راه انبیاست.((انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم ))
راه مستقیم راه بندگی خداست.((و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم))
 راه مستقیم توکل و تکیه بر خداست.((من یعتصم با لله فقد هدی الی صراط مستقیم))
راه مستقیم یکتا پرستی و تنها یاری خواستن از اوست .
راه مستقیم کتاب خداوند است.
راه مستقیم فطرت سالم است .
انسان هم در انتخاب راه مستقیم و هم در تداوم آن باید از خداوند کمک بگیرد.مانند لامپی كه روشنی که خود را هرلحظه از نیروگاه می گیرد .
در راه مستقیم بودن،تنها خواسته ای است که هر مسلمان ،در هر نماز از خداوند طلب می کند ،حتی رسول الله(ص) و ائمه اطهار (ع)از خداوند ثابت ماندن در راه مستقیم را می خواهند .
انسان باید همواره ،در هر نوع  از کارهای خویش ،اعم از انتخاب شغل ،دوست رشته ی تحصیلی و همسر را از خداوند بخواهد . زیرا چه بسا در عقاید ،صحیح فکر کند ،ولی دچار عمل لغزش شود یا بالعکس.

پس هر لحظه خواستن راه مستقیم از خدا،ضروری است.
راه مستقیم مراحل ومراتبي دارد.حتي كساني كه درراه حق هستند،مانند اولياي خدا لازم است برای ماندن در راه و زیاد شدن نور هدایت،دعاکنند.
((و الذین اهتدوا زادهم هدی))
راه مستقیم ،همان راه میانه وسط است که حضرت علی (ع)می فرماید ))الیمین و الشمال مضله الطریق الوسطی هی الجاده))
انحراف به چپ و راست گمراهی و راه وسط،جاده هدایت است.
راه مستقیم یعنی میانه روی و اعتدال و احتراز از هر نوع افراطو تفریط ،چه در عقیده و چه در عمل.
یکی در عقاید از راه خارج می شود و دیگری در عمل و اخلاق .یکی همه کار ها را به خدا نسبت می دهد ،گویا انسان هیچ نقشی در سرنوشت خویش ندارد . و دیگری خودرا همه کاره و فعال ما یشاء دانسته و دست خدا را بسته می داند. یکی رهبران آسمانی را همچون مردمان  عادی و گاهی ساحر و مجنون معرفی می کند و دیگری آن بزرگواران را درحد خدا می پندارند.یکی زیارت امامان معصوم و شهدارا بدعت می داند و دیگری حتی به درخت و دیوار متوسل شده و ریسمان می  بندد.یکی اقتصاد را زیر بنا می داند و دیگری ،دنیاو امورات آن را نادیده می انگارد.
در عمل نیزيكي غیرت نا بجا دارد و دیگری همسرش را بی حجاب به کوچه و بازار می فرستد .یکی بخل می ورزد و دیگری بی حساب سخاوت به خرج می دهد .یکی از خلق جدا می شود و دیگری حق رافدای خلق می کند.

اینگونه رفتارها و کردارها ،انحراف از مسیر مستقیم هدایت است.خداوند دین پا بر جا و استوار خودرا،راه مستقیم معرفی می کند.در روایات آمده است که امامان معصوم (ع) می فرمودند:راه مستقیم ما هستیم. یعنی نمونه عینی و عملی راه مستقیم و اسوه و الگو برای قدم برداشتن در راه ،رهبران آسمانی هستند. آنها در دستورات خود درباره ی تمام مسائل زندگی از قبیل کار،تفریح،تحصیل،تغذیه،انفاق،انتقاد،قهر،صلح وعلاقه به فرزندو...،
نظر داده و ما را به اعتدال و میانه روی سفارش کرده اند. جالب آنکه ابلیس در همین صراط مستقیم به کمین می نشیند.
*در قرآن و روایات ،نمونه های زیادی آمده است که در آنها به جنبه اعتدال ،تاکید و از افراط و تفریط نهی شده است به مواردذیل توجه کنید:
((کلواو اشربوا و لا تسرفوا))بخورید و بیاشامید ،ولی اسراف نکنید.
((لا تجعل یدک معلوله الی عنقک و لا تبسطها کل البسط))در انفاق،نه دست برگردن قفل کن (دست بسته باش) و نه چنان گشاده دستی کن که خود محتاج شوی.
((الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقترا و کان بین ذلک قواما))مومنان ،به هنگام انفاق نه اهل اسرافند و اهل بخل،بلکه میانه رو هستند.
((لا تجهر بصلوتک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا)) نماز را نه با صدای بلند بخوان و نه آهسته ، بلکه با صدای معتدل نماز بخوان.
نسبت به والدین احسان کن ((و بالو الدین احسانا)) اما اگر تو را از راه خدا باز داشتند ،اطاعت از آنها لازم نیست.((ان جاهداک علی ان تشرک بی.....فلاتطعها))
پیامبر هم رسالت عمومی  دارد ((وکان رسولا نبیا))و هم خانوده خویش را دعوت مي كند. ((و کان یامر اهله بالصلوه))
اسلام هم نماز را سفارش می کند که ارتباط با خالق است،((اقیموا الصلوه))و هم زکات را توصیه می کند که ارتباط با مردم است،((اتوا ازکوه))
نه محبت ها شما را ازگواهی حق منحرف سازد، ((شهداء لله ولوعلی انفسکم))و نه دشمنی ها شما را از عدالت دور کند، ((ولا یجرمنکم شنئان))
مومنین هم دافعه دارند ؛((اشداء علی الکفار))و هم جاذبه دارند.((رحماء بینهم))
هم ایمان و باور قلبی لازم است، ((امنوا))و هم عمل صالح   . ((عملوا الصالحات))
هم اشک و دعا و در خواست پیروزی از خدا لازم است ؛((ربنا افرغ علینا صبرا))
و هم صبوری و پایداری در سختی ها .((عشرون صابرون یغلبوا ماتین ))شب عاشورا امام حسین (ع)هم مناجات می کرد و هم شمشیر تیز می کرد.
روز عرفه و شب عید قربان ،زائر خانه ی خدا دعا می خواند و روز عید باید در قربانگاه با خون آشنا شود .
اسلام مالکیت را می پذیرد ،((الناس مسلطون علی اموالهم ))ولی اجازه ضرر زدن به دیگری را نمیدهد و آن را محدود می سازد .((لا ضررو لا ضرار ))
آری،اسلام دین یک بعدی نیست که تنها به جنبه ای توجه کند و جوانب دیگر را فراموش کند،بلکه در هر کاری اعتدال و میانه روی راه مستقیم را سفارش می کند .

 

 


     راه  گم کردم چه باشد  گر به راه آری مرا

 

                                                           رحمتی بر من کنی و ندر پناه آری مرا


        شد جهان در چشم من چون جاده تارک از فزغ


                                                            چشم آن دارم که بربالاي چاه آری مرا

                                                       ((اوحدي))

 

 

 

 

 

      همه اخلاق نیکو در میان است

                                                                            که از افراط و تفریطش گران است
      میانه چون صراط مستقیم است
                                                                             زهر دو جانبش قصر حجیم است
     به باریکی و تیزی موی شمشیر
                                                                              ته روی گشتن و بودن بر او دیر
      ظهور نیکویی در اعتدال است
                                                                           عدالت جسم راا قصي المکان است

 

 

در ضمن اینجانب پس از دسته بندی مفاهیم کتاب ریاضی پایه اوّل سعی نمودم هر مفهوم را به یکی از باورهاي  دینی ربط دهم،که ذيلابه آنها اشاره شده است.

 

 

 

 

مفهوم:داخل خط بسته

باور دینی:حجاب ،عیب پوشی،راز پوشی

 

نكته ها

حجاب:

حجاب پوششی است که  انسان درون آن از نا روا محفوظ می ماند.این مسئله را با یک آزمایش ساده میتوان برای دانش آموزان نشان داد .
مواد لازم : مقداری تخم به خشک ،مقداری تخم به خیس خورده 

تخم به خشک را روی خاک باغچه می ریزیم مورچه ها به سرعت آنها را به لانه منتقل می کنند .
این بار تخمه های به خیس خورده که درون یک پوشش لعابی قرار گرفته را روی خاك باغچه مي ريزيم مورچه ها اهميتي به آنها نمي دهند.

این جالعاب ،پوششي است برای دانه که آنرا از حمله متجاوزان در امان می دارد این مسئله با تشبیه شدن به مسئله حجاب برای دانش آموزان بعنوان یک باور دینی ، باعث رشد فضائل اخلاقی آنان می شود.
عیب پوشی:

 رسول خدا (ص)فرمود: هر که بر عیب مسلمانی پرده بپوشاند خداوند در دنیا و آخرت عیب او را بپوشاند .
پس  بر ما مسلمانان واجب است عیوب دیگران را درون دل خود نگاه داریم و آنها را آشکار نکنیم.
رازپوشی :

امیر المونین (ع) فرمودند : کار خیر کنید و اهل خیر باشید عجول و فاش کننده ی راز نباشید .
دل ما باید صندوقچه ای باشد که رازهارا داخل آن نگهداری مي کنیم.

 

 

 

مفهوم: کمتری

باور دینی: قناعت و صرفه جویی

 


نکته ها

 هر که در خوراک و پوشاک به قدر ضرورت و قناعت اکتفا کند و آرزوی خود را محدود کند .همیشه فارغ البال و آسوده خطر است
رسول خدا می فرمایند:
خوشا آنکه به اسلام هدایت یابدو معیشت او به قدر کفاف باشد و به آن قناعت کند .

             امام صاق (ع) می فرمایند:  
           هرکه از خدا به معیشت اندک راضی شود خدا نیز به عمل اندک او راضی می شود .
          

مفهوم: بیشتری

باور دینی: تلاش بیشتر = موفقیت بیشتر

 


 

           نکته

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

 

 

مفهوم: ترتیب

باور دینی: توانایی خالق

 

       

           نکته ها

ترتیب شب و روز – ترتیب فصل ها – دوره زندگی انسان و.....همگی نشانه هایی از خالق تواناست .مفهوم: جمع

باور دینی: در کنار هم بودن اعضای خانواده ،مشورتنکته

((وامر شوراء بینهم))
در کارها  لازم است مشورت کنیم چرا که هر یک از ما به تنهایی یک فکر داریم اما وقتی با دوستان خود مشورت می کنیم جند فکر داریم یک فکر بهتر است یا چند فکر؟ مسلما چند فکر

 

 

مفهوم: تفریق

باور دینی: دوری از گناهان،خمس،زکات،کناره گیری از گناهان،صدقهنكته ها

جدا کردن کارها ی بد از کارهای خوب وکنار گذاشتن آنها تا به خدا نزدیک شویم.

زکات: یعنی مقداری از مال خود را در راه خدا انفاق کنیم.

رسول خدا (ص) فرمود : هر گاه زکات داده نشود زمین برکات خود را با ز دارد.

امام صادق(ع) فرمود: زکات برای آزمایش توانگران ویاری کردن بینوایان قرار داده شده است.

خمس: یعنی در پایان سال از هر چه که مازاد بر نیازمان است یک قسمت از پنج قسمت رابه فقیران و نیازمندان بدهیم.

در آیه 41 سوره انفال میخوانیم:

بدانید که هر غنیمت ونفعی به شما رسدپنج یک آن برای خدا وپیامبر وخویشان وی ویتیمان ومسکینان ودر راه  ماندگان است و.....
صدقه: نوعی انفاق برای رضای خدا ست که پیامبر اکرم (ص)فرمودند:

صدقه مومن به دست سائل نمی رسد تابه دست خدا برسد.

 

 

 

مفهوم: قبل وبعد                                           

باور دینی: آداب نماز خواندن وغذا خوردن

 نكته ها

قبل از خواندن نماز وضو می گیریم، بعد از آن دعا،ابتدا در حق دیگران سپس برای خودمان.

قبل از خوردن غذا گفتن بسم الله، بعد از خوردن غذا بجا آوردن شکر خدا.

شکر موجب دفع بلا وباعث افزایش نعمت هاست .

واندکی از بندگان من سپاس گزارند.(سبا 13)

وسپاس گزاران را پاداش خواهیم داد.(آل عمران 145)

 

 

 

نکته دیگر

 

 

ما معلمین میتوانیم در طراحی سوالات به شیوه ای غیر مستقیم به دانش آموزان اطلاعات دینی بدهیم.

 نمونه

 

تمرینات مربوط به ارزش مکانی وعدد نویسی:

 

1_حضرت محمد  (ص) در سن 40 سالگی به  پیامبری رسیدند این عدد رابا شکل نشان دهید.

 

2_یاران امام حسین (ع)در کربلا 72 نفر بوده اند این عدد را با شکل نشان دهید، در جدول قرار دهید وبه حروف بنویسیدو.....

 

3تا از کارهای خوب رانام ببر.

 

2تا از کارهای خوبی که امروز انجام دادی رانام ببر.

 

 

مسئله در رابطه با کمک به دیگران ،هدیه دادن و .....

 

 

زهرا 5 نان برای خانه خودشان خرید.

او 2 نان هم برای مادر بزرگ خرید.

زهرا چند نان خریده است؟

 

 

فاطمه 4 مداد داشت .

او در جشن نیکو کاری 2 تا از مدادهایش را  هدیه کرد.

حالا فاطمه چند مداد دارد؟

 

 

مینا 3 عروسک داشت .

یکی از عروسکهایش را به دوستش داد تا او را خوشحال کند.

حالا مینا چند عروسک دارد؟

 

 

مش حسن 5 کیسه لوبیا داشت.

او یک کیسه از لوبیا رابه فقیران داد.

حالا مش حسن چند لوبیا دارد؟

سخن آخر

 

 یکی از آفت های درس ریاضی عجله است.

قال معصوم(ع):العجله من الشیطان والتمانی من الرحمن

شتاب کاری از شيطان است وتانی در کارها از خداوند است.

ما باید دانش آموزان را به گونه ای تربیت نماییم که در ارائه پاسخ عجله نکنند.

در این زمینه با شعار نگاه خوب ،فکر خوب، تعریف خوب ، از دانش آموزان دعوت به عمل می آید برای مشاهده دقیق وفکر خوب وتوجه به نمونه تعريف مناسبي ارايه نمايند.

در پایان،کاررا به2شکل انفرادی ودسته جمعی كنترل كنند.

امام علی (ع)فرمود: من اسرع فی الجواب لم یدرک الجواب

کسی که در پاسخ گویی شتاب کند ،پاسخ درست نمیابد.

 

 منابع                                                                                مولف

 

1_تفسیر نور    جلد اول                                                      محسن قرائتی

2_علم اخلاق اسلامی                                                       مهدی نراتی

3_خاشناسی قرآنی                                                         غلامرضا حیدری اسدی

4_ حق الناس                                                                  عباس رحیمی

5_نهج الفصاحه                                                                علی کرمی فریدنی

6_ایمان ومعرفت                                                               علیرضا مسجد جماعی

7-قران ناطق                                                                    عبد الکریم بی آزار شیرازی

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:24  توسط فاطمه حسین کاظمی |